9 Ayrıca Manaşşeoğulları’na düşen payda da Efrayimoğulları’na ayrılan kentler ve bunlara bağlı köyler vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009