24 Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte on iki kent.
İncil — Yeni Çeviri 2009