Doğuda Yerleşen Oymakların Dönüşü

221 Doğuda Yerleşen Oymakların Dönüşü Bundan sonra Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısını topladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009