7 Musa Manaşşe oymağının yarısına Başan’da toprak vermişti. Yeşu da oymağın öbür yarısına Şeria Irmağı’nın batısında, öbür kardeşleri arasında toprak vermişti.
Bu oymakları kutsayıp evlerine gönderirken,
İncil — Yeni Çeviri 2009