Şekem’de Yenilenen Antlaşma

241 Şekem’de Yenilenen Antlaşma Yeşu İsrail oymaklarının tümünü Şekem’de topladıktan sonra, İsrail’in ileri gelenlerini, boy başlarını, hakimlerini, görevlilerini yanına çağırdı. Hepsi gelip Tanrı’nın önünde durdular.
İncil — Yeni Çeviri 2009