25 Şimdi senin elindeyiz. Sana göre adil ve doğru olanı yap.”
İncil — Yeni Çeviri 2009