14 Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın;
Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü
Tanrınız RAB’bin Tapınağı’na toplayıp RAB’be yakarın.
İncil — Yeni Çeviri 2009