14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O’na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009