29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökeceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009