26 Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009