53 Böylece o günden itibaren İsa’yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009