10 Başkâhinler ise Lazar’ı da öldürmeyi tasarladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009