İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor

20 İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim’e gidenler arasında bazı Grekler vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009