23 Öğrencilerinden biri İsa’nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009