Petrus, İsa’yı İnkâr Edecek

36 Petrus, İsa’yı İnkâr Edecek Simun Petrus O’na, “Ya Rab, nereye gidiyorsun?” diye sordu.
İsa, “Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin” diye yanıtladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009