7 Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu.
“Nasıralı İsa’yı” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009