31 Bu arada öğrencileri O’na, “Rabbî, yemek ye!” diye rica ediyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009