7 Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi.
İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009