16 Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009