8 İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009