2 “Kalk, Ninova’ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir.”
İncil — Yeni Çeviri 2009