11 O gün Yeruşalim’de tutulan yas, Megiddo Ovası’nda, Hadat-Rimmon’da tutulan yas gibi büyük olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009