8 Bütün ülkede” diyor RAB,
“Halkın üçte ikisi vurulup ölecek,
Üçte biri sağ kalacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009