19 Benimle konuşan meleğe, “Bunlar ne?” diye sordum.
Melek, “Bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olan boynuzlardır” diye karşılık verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009