14 Keten efod kuşanmış Davut, RAB’bin önünde var gücüyle oynuyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009