2 Şöyle dedi:
“RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
İncil — Yeni Çeviri 2009