18 “Lütfen gelip sana adağımı sununcaya, önüne koyuncaya dek buradan ayrılma.”
RAB, “Sen dönünceye dek kalırım” diye yanıtladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009