5 Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:
“Seni asla terk etmeyeceğim,
Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”
6 Böylece cesaretle diyoruz ki,
“Rab benim yardımcımdır, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?”
İncil — Yeni Çeviri 2009