10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab,
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim,
Yüreklerine yazacağım.
Ben onların Tanrısı olacağım,
Onlar da benim halkım olacak.
11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini,
Rab’bi tanı diye eğitmeyecek.
Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni.
İncil — Yeni Çeviri 2009