19 Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009