52 Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e döndüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009