16 Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.

İncil — Yeni Çeviri 2009