İsa Çarmıha Geriliyor

21 İsa Çarmıha Geriliyor Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus’un babası olan bu adama İsa’nın çarmıhını zorla taşıttılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009