26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi:
“Kurtarıcı Siyon’dan gelecek,
Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.
27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”
İncil — Yeni Çeviri 2009