8-9 Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu gibi:
“Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim,
Adını ilahilerle öveceğim.”
10-11 Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O’nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O’nu yüceltin!”
12 Yeşaya da şöyle diyor:
“İşay’ın Kökü ortaya çıkacak,
Uluslara egemen olmak üzere yükselecek.
Uluslar O’na umut bağlayacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009