24 Bu yüzden Rab, Her Şeye Egemen RAB,
İsrail’in Güçlüsü şöyle diyor:
“Hasımlarımı cezalandırıp rahata kavuşacağım,
Düşmanlarımdan öç alacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009