4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,
Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek.
İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri,
Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.
Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak,
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

Rab’bin Günü

5 Ey Yakup soyu, gelin RAB’bin ışığında yürüyelim.

Rab’bin Günü
İncil — Yeni Çeviri 2009