12 Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisi’nde toplansınlar.
Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.
Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.
Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”
14 Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB’bin günü yaklaştı.
15 Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

Rab Halkını Kutsayacak

16 RAB Siyon’dan kükreyecek,
Yeruşalim’den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
17 “O zaman bileceksiniz ki,
Siyon’da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.
Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18 “O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB’bin Tapınağı’ndan çıkan bir pınar
Şittim Vadisi’ni sulayacak.
19 “Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek.
Çünkü Yahudalılar’ın ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21 Akan kanların öcünü alacağım,
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”
RAB Siyon’da oturur.

İncil — Yeni Çeviri 2009