4 İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu.
5 “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler.
İsa onlara, “Benim” dedi.
O’na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu.
6 İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009