11 “Okları bileyin,
Ok kılıflarını doldurun!
RAB Med krallarını harekete geçirdi,
Amacı Babil’i yok etmek.
RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009