Yaşam Veren Ruh

81 Yaşam Veren Ruh Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.
İncil — Yeni Çeviri 2009