Sodom ve Gomora’nın Yıkılışı

191 Sodom ve Gomora’nın Yıkılışı İki melek akşamleyin Sodom’a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak,
İncil — Yeni Çeviri 2009