10 “RAB’bin sözünü dinleyin, ey uluslar!
Uzaktaki kıyılara duyurun:
‘İsrail’i dağıtan onu toplayacak,
Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu’ deyin.
11 Çünkü RAB Yakup’u kurtaracak,
Onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak.
12 Siyon’un yüksek tepelerine gelip
Sevinçle haykıracaklar.
RAB’bin verdiği iyilikler karşısında
–Tahıl, yeni şarap, zeytinyağı,
Davar ve sığır yavruları karşısında–
Yüzleri sevinçle parlayacak.
Sulanmış bahçe gibi olacak,
Bir daha solmayacaklar.
13 O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler
Hep birlikte oynayıp sevinecek.
Yaslarını coşkuya çevirecek,
Üzüntülerini avutup onları sevindireceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009