130. Mezmur

1301 130. Mezmur
Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,
2 Sesimi işit, ya Rab,
Yalvarışıma iyi kulak ver!
3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,
Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
4 Ama sen bağışlayıcısın,
Öyle ki senden korkulsun.
5 RAB’bi gözlüyorum,
Canım RAB’bi gözlüyor,
Umut bağlıyorum O’nun sözüne.
6 Sabahı gözleyenlerden,
Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,
Canım Rab’bi gözlüyor.
7 Ey İsrail, RAB’be umut bağla!
Çünkü RAB’de sevgi,
Tam kurtuluş vardır.
8 İsrail’i bütün suçlarından
Fidyeyle O kurtaracaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009