135. Mezmur

1351-2 135. Mezmur
RAB’be övgüler sunun!
RAB’bin adına övgüler sunun,
Ey RAB’bin kulları!
Ey sizler, RAB’bin Tapınağı’nda,
Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler,
Övgüler sunun!
3 RAB’be övgüler sunun,
Çünkü RAB iyidir.
Adını ilahilerle övün,
Çünkü hoştur bu.
4 RAB kendine Yakup soyunu,
Öz halkı olarak İsrail’i seçti.
5 Biliyorum, RAB büyüktür,
Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.
6 RAB ne isterse yapar,
Göklerde, yeryüzünde,
Denizlerde, bütün derinliklerde.
7 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.
8 İnsanlardan hayvanlara dek
Mısır’da ilk doğanları öldürdü.
9 Ey Mısır, senin orta yerinde,
Firavunla bütün görevlilerine
Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
10 Birçok ulusu bozguna uğrattı,
Güçlü kralları öldürdü:
11 Amorlu kral Sihon’u,
Başan Kralı Og’u,
Bütün Kenan krallarını.
12 Topraklarını mülk,
Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi.
13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,
Bütün kuşaklar seni anacak.
14 RAB halkını haklı çıkarır,
Kullarına acır.
15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,
İnsan elinin eseridir.
16 Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
17 Kulakları var, duymazlar,
Soluk alıp vermezler.
18 Onları yapan, onlara güvenen herkes
Onlar gibi olacak!
19 Ey İsrail halkı, RAB’be övgüler sun!
Ey Harun soyu, RAB’be övgüler sun!
20 Ey Levi soyu, RAB’be övgüler sun!
RAB’be övgüler sunun, ey RAB’den korkanlar!
21 Yeruşalim’de oturan RAB’be
Siyon’dan övgüler sunulsun!
RAB’be övgüler sunun!
İncil — Yeni Çeviri 2009