Çekirge Ordusu

21 Çekirge Ordusu
Siyon’da boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB’bin günü çok yaklaştı, geliyor.
2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor.
Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek.
3 Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev.
Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor.
Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.
4 Atlara benziyorlar,
Savaş atları gibi koşuyorlar.
5 Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin
Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle,
Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi
Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.
6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;
Herkesin beti benzi soluyor.
7 Yiğitler gibi saldırıyorlar,
Askerler gibi surları aşıyorlar.
Dosdoğru ilerliyorlar,
Yollarından sapmadan.
8 İtişip kakışmadan,
Her biri kendi yolundan yürüyor.
Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,
Sırayı bozmadan.
9 Kente doğru koşuşuyor,
Surların üzerinden aşıyorlar.
Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi
Pencerelerden içeri süzülüyorlar.
10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
Gökyüzü titriyor;
Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

Rab’be Dönün

11 RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır O’nun orduları
Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RAB’bin o büyük günü ne korkunçtur!
O güne kim dayanabilir?
Rab’be Dönün
12 RAB diyor ki,
“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak
Bütün yüreğinizle bana dönün.
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın
Ve Tanrınız RAB’be dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O’na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
15 “Siyon’da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin.
Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.

Rab’bin Yanıtı

17 Kâhinler, RAB’bin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,
‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.
‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,
Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden,
Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”
Rab’bin Yanıtı
18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
19 Halkına şöyle yanıt verecek:
“Bakın, size tahıl, yeni şarap
Ve zeytinyağı vereceğim,
Bunlara doyacaksınız.
Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.
20 Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım,
Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.
Önden gidenleri Lut Gölü’ne,
Arkadan gelenleri Akdeniz’e süreceğim.
Leşleri kokacak,
Kokuları göklere yükselecek.
Çünkü korkunç şeyler yaptılar.
21 “Ey toprak, korkma, sevinçle coş!
Çünkü RAB büyük işler yaptı.
22 Ey kır hayvanları, korkmayın!
Çünkü otlaklar yeşeriyor.
Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,
İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.
23 Ey Siyon halkı,
Tanrınız RAB’de sevinç bulun, coşun.
İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor;
Daha önce olduğu gibi,
İlk ve son yağmurları yağdırıyor.
24 Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.
25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,
Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,
Yavrunun ve genç çekirgenin
Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.
26 Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan
Tanrınız RAB’bin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.

Rab’bin Günü

27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok.
Halkım bir daha utandırılmayacak.”
Rab’bin Günü
28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum’u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökeceğim.
30 Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.
31 RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
32 O zaman RAB’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB’bin dediği gibi,
Siyon Dağı’nda ve Yeruşalim’de kurtulup
Sağ kalanlar arasında
RAB’bin çağıracağı kimseler olacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009